Metges

Metge resident

Si ets una nova incorporació com a metge resident, aquí trobaràs tota la informació necessària per a fer el tràmit de col·legiació en funció de si la teva Llicenciatura o grau és de l'Estat espanyol, d'un país comunitari o d'un país no comunitari:

Accés als passos a seguir per l'Alta Col·legiació MIR

Documentació

1

Títol de llicenciatura o grau (original i fotocòpia). En cas que no tinguis el títol pots presentar un certificat (original i fotocòpia) de la universitat corresponent que acrediti que has finalitzat els teus estudis de medicina i que has abonat els drets del títol. També, si el teu títol és de fa més d’un any, cal que portis un Informe de Vida Laboral, expedit per la Tresoreria de la Seguretat Social.

2

Fotocòpia de l’adjudicació de la teva Plaça MIR.

3

D.N.I. (original i fotocòpia).

4

Una fotografia tipus carnet.

5

Documentació acreditativa de domicili: particular o professional. És imprescindible que estigui ubicat a la província de Barcelona.

6

Si procedeixes d'un altre col·legi de l'Estat espanyol, necessitaràs un certificat d’aquest que acrediti que no et trobes ni inhabilitat ni suspès per a l’exercici de la professió mèdica. Aquest certificat té tres mesos de validesa des de la data d’expedició.

7

Dades bancàries: és imprescindible domiciliar el pagament dels rebuts que es derivin de la col·legiació. Descobreix els avantatges del Compte MED1 de BBVA, de contractació durant el procés de col·legiació. Consulta altres avantatges del Grup Med per als MIR aquí.

8

Justificant de pagament de la quota d'entrada. Cal haver fet l’ingrés de la quota d’entrada de l’import que et correspongui al compte del CoMB al BBVA número : ES92 01824383910201665383 indicant a “concepte”, QE + et teu nom i cognoms.

9

Descarrega’t l’app del CoMB MetgesBarcelona. Aquesta aplicació incorpora un certificat digital mobile que t'identifica i et permetrà realitzar alguns dels tràmits de l’alta.

Documentació

1

Títol de llicenciatura o grau en Medicina (original i fotocòpia) que haurà d’acompanyar-se del document original de la resolució de reconeixement del mateix per exercir al país, el “Credencial Reconocimiento Valor Comunitario”.

2

Fotocòpia de l’adjudicació de la teva Plaça MIR.

3

Certificat de Registre com a resident comunitari (NIE) (original i fotocòpia).

4

Passaport (original i fotocòpia).

5

Una fotografia tipus carnet.

6

Documentació acreditativa de domicili: particular o professional. És imprescindible que estigui ubicat a la província de Barcelona.

7

Un certificat emès per les autoritats competents de l’últim país on has treballat, que garanteixi que estàs legalment titulat per la pràctica de la medicina i que no has estat desqualificat o inhabilitat pel seu exercici. Aquest certificat té tres mesos de validesa des de la data d’expedició.

8

Si procedeixes d'un altre col·legi de l'Estat espanyol, necessitaràs un certificat d’aquest que acrediti que no et trobes ni inhabilitat ni suspès per a l’exercici de la professió mèdica. Aquest certificat té tres mesos de validesa des de la data d’expedició.

9

Dades bancàries: és imprescindible domiciliar el pagament dels rebuts que es derivin de la col·legiació. Descobreix els avantatges del Compte MED1 de BBVA, de contractació durant el procés de col·legiació.

10

Justificant de pagament de la quota d'entrada. Cal haver fet l’ingrés de la quota d’entrada (enllaç) de l’import que et correspongui al compte del CoMB al BBVA número : ES92 01824383910201665383 indicant a “concepte”, QE + et teu nom i cognoms.

11

Cal acreditar coneixement suficient de l’idioma català i/o espanyol.

12

Descarrega’t l’app del CoMB MetgesBarcelona. Aquesta aplicació incorpora un certificat digital mobile que t'identifica i et permetrà realitzar alguns dels tràmits de l’alta.

Documentació

1

Credencial de l’homologació del títol de llicenciatura o grau en medicina (original i fotocòpia).

2

Títol de llicenciatura o grau en medicina (original i fotocòpia).

3

Fotocòpia de l’adjudicació de la teva Plaça MIR.

4

N.I.E i autorització de residència i treball. Si en el moment d’incorporar-te encara no disposes d’aquest document podem procedir amb d’alta, però recorda que cal que l’obtinguis i ens el portis, ja que altrament a l’acabar la residència passaràs a la condició de col·legiat “SENSE EXERCICI”. Aquesta col·legiació “sense exercici” no eximeix de la obligatorietat del pagament de les quotes col·legials.

5

Passaport (original i fotocòpia)

6

Una fotografia tipus carnet.

7

Documentació acreditativa de domicili: particular o professional. És imprescindible que estigui ubicat a la província de Barcelona.

8

Un certificat emès per les autoritats competents de l’últim país on has treballat, que garanteixi que estàs legalment titulat per la pràctica de la medicina i que no has estat desqualificat o inhabilitat pel seu exercici.
Aquest certificat, degudament postil·lat o legalitzat, té tres mesos de validesa des de la data d’expedició.

9

Addicionalment i en funció de les circumstàncies podrà requerir-se també un certificat del darrer centre on hagis treballat que detalli les dates del període d’exercici. Aquest haurà d’estar degudament postil·lat o legalitzat, o ser verificable pel CoMB.

10

Si procedeixes d'un altre col·legi de l'Estat espanyol, necessitaràs un certificat d’aquest que acrediti que no et trobes ni inhabilitat ni suspès per a l’exercici de la professió mèdica. Aquest certificat caduca al cap de tres mesos de la data d’expedició.

11

Dades bancàries: és imprescindible domiciliar el pagament dels rebuts que es derivin de la col·legiació. Descobreix els avantatges del Compte MED1 de BBVA, de contractació durant el procés de col·legiació. Consulta altres avantatges del Grup Med per als MIR aquí.

12

Justificant de pagament de la quota d'entrada. Cal haver fet l’ingrés de la quota d'entrada de l’import que et correspongui al compte del CoMB al BBVA número: ES92 01824383910201665383 indicant a “concepte”, QE + “el teu nom i cognoms”.

13

Cal acreditar coneixement suficient de l’idioma català i/o espanyol.

14

Descarrega’t l’app del CoMB MetgesBarcelona. Aquesta aplicació incorpora un certificat digital mobile que t'identifica i et permetrà realitzar alguns dels tràmits de l’alta.

Vies de tramitació

Presencial
Unitat d’Atenció al Col·legiat
Demana cita prèvia.
Recorda portar tota la documentació original necessària quan vinguis al CoMB a col·legiar-te

Preguntes més freqüents